Grundinformation


espanol

ruskavlajka

G e o c h e m i e   a   m i n e r a l o g i e

- internetový časopis.

Obsah >>>

Proč vznikl internetový časopis Geochemie a mineralogie?
Hlavním smyslem je umožnit rychlé publikování, a to v kteroukoliv roční dobu, především pro české autory. Rychlost ovšem není dána povrchností, ale hlavně tím, že se nečeká, až se shromáždí několik článků, které dají dohromady celé číslo nebo dokonce ročník. Pro autory je také příznivé minimum požadavků na formátování před rozhodnutím o přijetí článku, široký výběr jazyků článku i abstraktu, možnost publikovat příspěvky i na málo probádaná témata - tzn. takové, které pracují s mnoha neznámými, a konečně i určitá možnost publikovat obsah později i jinde. Výhodou internetového časopisu je i snadná dostupnost a vyhledatelnost článků, a také třeba nulový poplatek za barevné obrázky. Na druhé straně nikomu není bráněno v tom, aby si články vytiskl!

Pravidla pro publikování jsou zde. Jako vzor může posloužit první uveřejněný článek.

Nejnovější články: 

Chemické složení karbonátů České křídové pánve (V. Procházka et al.)

Nová lokalita erytrínu na Krupce (J. Havlíček)

Lechatelieritové inkluze v moldavitech (V. Knobloch et al.)

starší články >>>ISSN: 1802-9604

vydává: Česká geologie, Pštrossova 16, 11000  Praha 1 (do 9.6. 2011 Terrigenia)

Redakce: Mgr. Václav Procházka, Ph.D. (odpovědný redaktor), RNDr. Zdeňka Petáková

kontakt: ceskageologie@volny.cz, další kontakty >>>