Česká geologie                            esperanto english english english
Popularizace


Permonici

Blog


Monografie
Náklony, globální tektonika a predikce zemětřesení >>>
vyšla už i v angličtině. Více na blogu nebo v anglické verzi stránek.

Česká geologie
je alternativou k oficiálním institucím příliš svázaným byrokracií a scientometrií. Smyslem existence České geologie je umožnit těm, kteří mají čím přispět k rozvoji a šíření poznání o "neživé" přírodě, aby tak mohli učinit bez zbytečných obstrukcí, které bývají kladeny z různých důvodů.
Nejde nám o protestování proti všemu ani o utrácení volného času.
V první fázi je prioritou prosadit dostatečnou svobodu projevu a bádání a ujistit všechny, kdo chtějí dělat to, v čem opravdu vidí smysl, že v tom nejsou sami.

Kontakt: ceskageologie@volny.cz, tel. 777112645


Občanské sdružení Česká geologie bylo registrováno 9.6. 2011. Stanovy >>>

komentář k anketě
další ankety >>>
Časopis: Geochemie a mineralogie
Osobní stránky:
Zdeňka Petáková
Václav Procházka

Odkazy: databáze impaktů (včetně nejistých)
časopis New concepts in Global Tectonics Newsletter 
Různé:
transparentní účet sdružení (2300199903/2010) >>>   (bankovní spojení ze zahraničí zde)