Geochemie a mineralogie

Ročník 1

Autoři, název


Datum zveřejnění


Text Abstrakt

Procházka V., Matějka D.: Fluorapatit v granitoidech severní části centrálního masívu moldanubického plutonu   >>>

nerecenzováno

11.8. 2007

17 norm. stránek
4 tabulky
12 obrázků

cz czeo
ang

Rajlich P.: Úlomky hadců v allochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění   >>>

nerecenzováno

x

28.12. 2007

norm. stránek
13 obrázků

cz cz
ang


Ročník 2

Autoři, název


Datum zveřejnění


Text Abstrakt
Fediuk F.: K některým vesuvianům České republiky   >>>
recenze: F. Novák
vesuvian
1.2. 2008 15 norm.stránek
1 tabulka
4 obrázky
cz czeo
ang


Ročník 3

Autoři, název


Datum zveřejnění


Text Abstrakt
Helebrant J.: Radon v geodynamicky aktivní oblasti Náchodska   >>>
recenze: V. Vlček
odkaz
29.4. 2009 22 norm.stránek
3 tabulky
19 obrázků
cz cz
ang
Knobloch V., Řanda Z., Langrová A., Urbanec Z.: Lechatelieritové inkluze v moldavitech   >>>
recenze: P. Rajlich
odkaz 28.6. 2009 16 norm. stránek
29 obrázků
cz cz
ang


Ročník 4

Autoři, název


Datum zveřejnění


Text Abstrakt
Havlíček J.: Nová lokalita erytrínu na Krupce   >>>
nerecenzováno

7.12. 2010 4 norm.stránky
1 tabulka
8 obrázků
cz eo


Ročník 5

Autoři, název


Datum zveřejnění


Text Abstrakt
Procházka V., Štěpánková A., Vaculovič T.: Chemické složení karbonátů České křídové pánve   >>>
nerecenzováno
27.5. 2011 9 norm.stránek
6 tabulek
4 obrázky
cz eo