starší články:

Radon v geodynamicky aktivní oblasti Náchodska (J. Helebrant, 2009)

K některým vesuvianům České republiky (F. Fediuk, 2008)

Úlomky hadců v allochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění (P. Rajlich, 2007)

Fluorapatit v granitoidech severní části centrálního masívu moldanubického plutonu (V. Procházka, D. Matějka, 2007)