Časopis Geochemie a mineralogie

Vydavatel / eldonisto / publisher / Herausgeber / editor / издатель : občanské sdružení Česká geologie

Redakce / redakcio / editors / Redaktion / redacción
/ редакция : Mgr. Václav Procházka, Ph.D. (odpovědný redaktor), RNDr. Zdeňka Petáková

kontakt: ceskageologie@volny.cz

Poštovní adresa: Česká geologie, Pštrossova 16, CZ-11000  Praha 1