Občanské sdružení Terrigenia vzniklo v roce 2000. V roce 2002 se podílelo na zahájení činnosti dětského paleontologického kroužku ve Stanici přírodovědců při DDM Praha 5 a na různých popularizačních akcích, vyvíjelo však také další aktivity, díky nimž je v souladu se stanovami řazeno mezi ekologické organizace (vždy si však zachovalo nezávislost na "zelené lobby"). Od roku 2007 do června 2011 sdružení vydávalo časopis Geochemie a mineralogie. V současnosti se zejména účastní správních řízení na Praze 3 (patří mezi zakládající členy Koalice Parukářka). Vydávání časopisu Geochemie a mineralogie (stejně jako popularizační aktivity) převzalo o.s. Česká geologie při zachování stávajícího složení redakce. 

Adresa: Terrigenia, Pod Parukářkou 14, 13000 Praha 3

tel. 777112645

IČO: 70875367

stanovy >>>

členové sdružení: Václav Procházka, Jaroslav Procházka, Zdeňka Petáková, Jaroslav Popelka, Stanislav Vlček, Lucie MaclováZelivka